Vi erverver tomter som videreutvikles til gode tomteområder, fritids- og/eller boligprosjekter. Dette skjer ved at det gjøres egne investeringer eller at vi inngår samarbeid med partnere som bidragsytere i prosjektene. Våre prosjekter er hovedsakelig lokalisert i Trøndelag.

Vi utvikler prosjekter ved å identifisere tomteområder og eiendommer med et utviklingspotensial. Vi gir disse en merverdi gjennom en utviklingsprosess.  I noen prosjekter står vi for den totale gjennomføringen av tomtekjøp, prosjektering, bygging og salg til sluttbruker. I ande tilfeller utvikler vi tomteområder ved å opparbeide infrastruktur slik at tomtene blir byggeklare for sluttbruker.

Vi utvikler nøkkelferdige prosjekter og tomteområder for oppføring av fritidsboliger, noen ganger også i samarbeid med andre aktører.

Vi ønsker å komme i kontakt med grunneiere eller eiendomsbesittere som har tomter eller eiendommer for salg.

System og kontroll

Suksessfaktorene for å kunne gjennomføre et godt prosjekt ligger i selskapets systemer og kontrollrutiner.

Et hvert prosjekt følges gjennom hele prosessen av sin prosjektleder som har kontakten med alle leverandører i gjennomføringsfasen.

Markedsrettet prosjektanalyse

Et hvert prosjekt gjennomgår en analysefase hvor vi bl.a. definerer prosjektet størrelse, utbyggingstakt, målgrupper, boligtyper, potensielle merverdier og prisnivå.

Det er avgjørende at et hvert prosjekt vurderes mht. salgbarhet og økonomiske fundament før beslutninger om gjennomføring tas.