Nye og moderne leiligheter i sentrum av Klæbu.

Klæbutorgets første byggetrinn består av 23 leiligheter av varierende størrelse. Alle med gjennomgående løsning, flotte balkonger og terrasser samt store vindusflater.  Alle leilighetene har universell utforming. I byggets 1. etasje kommer butikker. I byggets kjeller vil det være parkering og boder for  samtlige leiligheter. Prosjektet har en felles takhage som kan benyttes av beboerne.

Prosjektet er ferdigstilt og alle leilighetene er solgt.