Vi vil tilby gode løsninger for våre kunder.

Quartett Eiendomsutvikling AS er et selskap med solid faglig kompetanse og et eierskap med mange års erfaring med eiendomsutvikling. Vi har gjennom 10 år solgt gode og funksjonelle boliger og fritidsboliger til våre kunder. Vi har nå vår hovedsatsing på gode tomter for bygging av fritidsboliger. Vår kunnskap og erfaring gjennom mange år gjør oss godt i stand til å møte morgendagens utfordringer og muligheter.

Vi har gjennom mange år bidratt med utvikling og gjennomføring av større og mindre utbyggingsprosjekter både i Trondheim, Klæbu, Skaun, Kristiansund og Oppdal.